Organizational ICT UM/PTM

 

Organizational ICT UM/PTM


Bil

Nama

Peranan

1

 

Prof. Dr. Awg Bulgiba Bin Awg Mahmud

 

Pengerusi Majlis ICT

2

Prof. Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan

 

Chief Information Officer (CIO)

Pengerusi Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)

 

 

3

 

 

Prof. Madya Dr. Nor Badrul Anuar Bin Juma'at

 

 

Pengerusi Jawatankuasa Pengguna ICT (JKPICT)

 

4

Pn Asiah Abu Samah

 

Pengerusi Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISMS

 

5

Pn Nor’ain Mohamed

 

Wakil Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMR)

 

6

Cik Junnaini Ismun

 

Pengerusi Jawatankuasa ISMS (JKISMS)

 

7

Pn Arda Rabeeta Abd Rahim

 

Pengawal Dokumen ISMS

 

 
 

Last Updated: 17/08/2017