Gangguan Perkhidmatan ICT(IT) UM/Disruption of UM ICT(IT) Services

Adalah dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan Perkhidmatan ICT(UM) pada 16 September 2017 (Sabtu)  bermula jam 4:00 petang sehingga jam 7:00 malam. Perkhidmatan ICT yang terlibat adalah :

http://umisis.um.edu.my
http://umhris.um.edu.my
http://umifis.um.edu.my

Gangguan ini disebabkan oleh kerja-kerja troubleshooting sistem.

Pengguna dinasihatkan agar tidak menggunakan perkhidmatan di atas pada masa yang dinyatakan.

PTM memohon maaf di atas kesulitan yang dialami.

********************************************************************************************

There will be a  disruption of UM ICT(IT) Services  on 16th Sept 2017 (Saturday) from 4.00pm till 7.00pm. The affected services are :

http://umisis.um.edu.my
http://umhris.um.edu.my
http://umifis.um.edu.my

The disruption is due to system troubleshooting.

It is advised that users do not use any of the above services during the period of time.

We apologize for any inconvenience caused.