Audit Dalam ISMS ISO/IEC 27001:2013

 Dimaklumkan audit dalam ISMS yang dijangka diadakan pada 24 Jul telah ditangguh ke 31 Jul 2017. Tempoh audit adalah 7 hari bekerja iaitu 31 Jul - 8 Ogos.  

Sehubungan dengan itu mohon tuan/puan pastikan semua dokumentasi dan persekitaran berada dalam keadaan teratur. Lebih penting lagi keselamatan maklumat hendaklah sentiasa diberi perhatian dan dipelihara semasa melunaskan tanggungjawab seharian.