ICT Governance

Bil Nama Peranan
1 Datuk Ir Dr. Abdul Rahim Hashim Pengerusi Majlis ICT
2 Prof. Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan Chief Information Officer (CIO) Pengerusi Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)
3 Prof. Madya Dr. Nor Badrul Anuar Bin Juma'at Pengerusi Jawatankuasa Pengguna ICT (JKPICT)
4 Pn Asiah Abu Samah Pengerusi Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISMS
5 Pn Nor’ain Mohamed Wakil Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMR)
6 Cik Junnaini Ismun Pengerusi Jawatankuasa ISMS (JKISMS)
7 Pn Arda Rabeeta Abd Rahim Pengawal Dokumen ISMS

Last Updated: 05/12/2017